• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Sessió sobre la Llei 16/2009, de centres de culte i la seva aplicació (20353/2020-1)

Torna

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte amb un triple objectiu: facilitar l'exercici del dret de llibertat de culte, donar suport als ajuntaments a l'hora de garantir aquest dret i vetllar per unes condicions adequades pel que fa a la seguretat i higiene dels locals. Aquesta llei es va desplegar pel Decret 94/2010, que estableix les condicions tècniques i materials necessàries per a l'obertura i funcionament de nous locals. Així mateix, es va preveure l'adaptació dels centres de culte existents anteriors a la normativa, termini que finalitza el proper 11 d'agost del 2020.

Amb aquesta sessió, la Direcció General d'Afers Religiosos vol facilitar la informació i els recursos existents al personal de les administracions locals per tal de resoldre els dubtes i les consultes sobre l'aplicabilitat d'aquesta normativa.

Conèixer el dret fonamental de la llibertat de creences i pensament.
Conèixer el marc normatiu que regula els centres de culte a Catalunya i la seva aplicabilitat.

La sessió s'adreça a personal de les administracions locals catalanes que planifiquen serveis públics vinculats a la diversitat religiosa i de conviccions. I específicament al personal de les àrees d'urbanisme, de llicències i de proximitat a la ciutadania.

- Fonamentació legal de la llibertat religiosa.
- Els centres de culte a Catalunya. Normativa de regulació:
adaptació dels centres existents
obertura i funcionament de nous locals

Personal tècnic de la Direcció General d'Afers Religiosos

4 de març de 12 a 14 hores

Centre Cívic Can Pau Raba

25

2 hores

S’expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives.

Xavier Torreguitart Jaile