• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada d'assessorament per a l'organització de processos selectius a l'administració local (20358/2018-1)

Torna

Una de les tasques de més responsabilitat de les àrees de recursos humans dels ens locals és la d'organitzar els processos selectius per accedir a la funció pública.

En aquesta jornada pretenem oferir una visió complerta de la gestió dels processos de selecció de personal de l'administració local i resoldre els principals dubtes que es plantegen en la seva organització.

Per fer més efectiva la Jornada us proposem que ens feu arribar els dubtes que tingueu a l'adreça seleccio.local.eapc@gencat.cat , així la ponent podrà tractar els problemes comuns a tots els que desenvolupeu aquesta tasca.

Les consultes les heu de fer arribars abans del dia 12 d'octubre.

- Actualitzar els coneixements necessaris sobre el marc legal dels processos de selecció de personal dels ens locals.

- Resoldre dubtes sobre l'organització i desenvolupament dels processos selectius a l'administració local.
- Identificar recursos, eines i pautes per a la correcta execució del procés selectiu.

Personal dels departaments de recursos humans i d'altres àmbits amb una presència habitual en òrgans de selecció de l'administració local de Catalunya.

De 9 a 9'30h Acreditació dels participants

De 9'30 a 9'45 Presentació
Magda Castro i Masalias
Sub-directora general de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora

De 9'45 a 11'30h.
La gestió dels processos selectius a l’Administració Local
Eva Comellas Batet
Coordinadora de Relacions Laborals i Recursos Humans
Àrea Metropolitana de Barcelona

D'11'30 a 12 Pausa

De 12 a 14'30
Resoldre dubtes sobre l'organització i desenvolupament dels processos selectius a l'administració local.
Eva Comellas Batet

Eva Comellas Batet
Coordinadora de Relacions Laborals i Recursos Humans
Àrea Metropolitana de Barcelona

18 d'octubre, en horari de 9:30 a 14:30

Escola d'Administració Pública de Catalunya

100

5 hores

Totes les sol·licituds rebudes seran admeses a la Jornada. Únicament es comunicaran, si s'escau, les inscripcions que n'han quedat excloses.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla