• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Presentació del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 ANUL:LADA (20358/2020-1)

Torna

El 19 de juliol de 2019 el Parlament de Catalunya va aprovar el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, el document que guiarà les polítiques de cooperació al desenvolupament del Govern català els propers quatre anys. Entre els compromisos que preveu el Pla destaca el creixement progressiu en la inversió en cooperació fins a assolir la xifra del 0,7% en aquesta matèria l’any 2030, així com reforçar l'acció de Govern i la coordinació amb els ens locals.

Presentar el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 de la Generalitat de Catalunya, amb especial atenció als objectius relatius a avançar cap a una acció de Govern en matèria de cooperació al desenvolupament més alineada i de més qualitat, impulsar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible i promoure les actuacions d’abast país en coordinació amb els ens locals.

Personal tècnic, responsables d'àrea, càrrecs de comandament i personal directiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
Personal tècnic, càrrecs de comandament i personal directiu, i electes de l'Administració local.

09:45: -10:00 h Acreditacions
10:00 -10:30 h Benvinguda a càrrec del Sr. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
10:30 - 11:30 h "El Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022: novetats i prioritats", a càrrec del Sr. Javier Sánchez, responsable de planificació, seguiment i avaluació de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.
11:30 - 12:30 h "Acció de govern i política de país: el paper dels departaments i dels ens locals en la cooperació al desenvolupament", a càrrec de la Sra. Lupe Moreno, tècnica de relacions institucionals i participació de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.
12:30 -13:00 h “Torn de preguntes”.

20 de març, de 10 a 13h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

90

3 hores

Activitat gratuïta

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Xavier Torreguitart Jaile