• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre l'impacte exterior de la contractació pública (20379/2020-1)

Torna

La consideració dels impactes a l'exterior (en els drets humans, en l'equitat de gènere i en el medi ambient) de la contractació pública no és només una qüestió d'ètica, sinó també jurídica, de responsabilitat, de solidaritat, de sostenibilitat (en la seva triple dimensió), estratègica i d'eficiència en l'ús dels recursos públics.
El marc jurídic, no només en l'àmbit de la cooperació, sinó també en matèria de contractació pública i els convenis internacionals, obliguen l'administració pública a respectar i promoure els drets humans.
A més, la importància de la contractació pública en termes econòmics (més d'un 14% del total de la despesa pública i un 14% del PIB de la unió europea) és molt superior al compromís internacional del 0,7% per a Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) que en el cas de Catalunya es preveu assolir l'any 2030 (Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022). I també l'Agenda 2030 ha posat sobre la taula la interdependència i corresponsabilitat global en els problemes i les solucions i la necessitat d'aliances entre actors diversos, la incorporació de nous socis, etc. Tot plegat, en un context de mercat globalitzat, amb cadenes de subministrament llargues i complexes i riscos afegits als països del sud (legislació més laxa, conflictes armats, etc.) on la població i el medi ambient són, en conseqüència, més vulnerables.

Augmentar el coneixement i la consideració dels impactes (positius i negatius) de les polítiques públiques, no només a Catalunya, sinó també a l'exterior, en altres països (dimensió extraterritorial) i en les generacions futures, amb un enfocament global, transversal, integral: en els drets humans, en l'equitat de gènere, en el medi ambient... etc.
Donar les eines per poder actuar des de l'Administració de manera coherent amb la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (coherència de polítiques per al desenvolupament).
Facilitar el compliment de l'obligació dels òrgans de contractació de vetllar perquè el disseny dels criteris d'adjudicació permeti obtenir obres, subministraments i serveis de gran qualitat, mitjançant la inclusió d'aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l'objecte de el contracte.

Personal tècnic dels departaments de la Generalitat de Catalunya, del seu sector públic i dels ens locals que impulsen, gestionen i/o tramiten la contractació de serveis, obres i subministraments.
La distribució de places prevista inicialment és de 10 per a la Generalitat de Catalunya, 10 per al seu sector públic i 10 per a l'Administració local. Si les inscripcions d'un dels àmbits no arriben a aquest nombre, les seves places passaran a l'altre fins a completar l'aforament del curs.

Sessió 1: Conceptes i enfocaments clau
- Presentació del curs i introducció al vincle entre la cooperació catalana i la contractació pública: coherència de polítiques per al desenvolupament, a càrrec de Manel Vila i Ester Jiménez de Cisneros. (30 min)
- El paper estratègic de la contractació pública, a càrrec de Anna Ciutat. (30 min)
- La contractació pública com una qüestió de coherència de polítiques per al desenvolupament, a càrrec de Javier Pérez. (30 min).
- Anàlisi de costos del cicle de vida, a càrrec de Dolors Setó. (30 min).

Sessió 2: Impactes i opcions de millora en sectors concrets (I): serveis financers
- Serveis financers: banca i assegurances, a càrrec de Sergi Salavert i Nina González. (2 h)

Sessió 3: Impactes i opcions de millora en sectors concrets (II): alimentació
- Alimentació, a càrrec de Javier Guzmán. (2 h)

Sessió 4: Impactes i opcions de millora en sectors concrets (III): sector tèxtil
- Sector tèxtil, a càrrec de Josep Ramon Fuentes i Antoni Pigrau. (2 h)

Sessió 5. Opcions de millora en les diferents fases
- Opcions de millora en les diferents fases de la contractació, a càrrec de Maria Arias. (2 h)

Sessió 6. Bones pràctiques
- Contracte d'uniformitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a càrrec de Rocío Martín. (30 min).
- Acords Marc de subministrament de productes electrònics de l'Associació Catalana de Municipis, a càrrec de Jordina Moltó. (30 min).
- Iniciatives de comerç just i economia social i solidària, a càrrec de Anna Bardolet.(30 min).
- Context i tendències a nivell internacional, a càrrec de Daniel Morris, (30 min).

Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament
Ester Jiménez de Cisneros, tècnica de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Anna Ciutat, sub-directora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública de la Direcció General de Contractació Pública
Javier Pérez, director de CIECODE – Political Watch
Dolors Setó Pamies, professora del Departament de Gestió d'Empreses, de la Universitat Rovira i Virgili
Sergi Salavert, coordinador del Segell EthSi (Ethical and Solidarity based Insurance) i responsable de l'Observatori de les finances ètiques.
Nina González, coordinadora de FETS
Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària
Mª José Plana, Professora Assistent de la Universitat de Wageningen i investigadora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la UB.
Josep Ramon Fuentes, professor titular de Dret Administratiu de la URV
Antoni Pigrau, catedràtic de Dret Internacional Públic i Director del CEDAT, de la URV
Maria Arias, tècnica de l'Àrea Jurídica de la Direcció General de Contractació Pública
Rocío Martín, responsable de l'Assessoria Legal a FGC
Jordina Moltó, cap de l'àrea d'estudis i contractació de l'Associació Catalana de Municipis
Anna Bardolet, coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques a Catalunya
Daniel Morris, assessor sobre empreses i drets humans de l'Institut Danès de Drets Humans (DIHR)

Aquest curs es realitzarà en línia a través de la plataforma TEAMS.
L'enfocament serà teòric, però també basat en casos pràctics i reals, amb l'objectiu d'aclarir conceptes, sensibilitzar sobre la problemàtica, reflexionar sobre les potencialitats i les limitacions, donar a conèixer exemples concrets i construir propostes de millora.

10,12,17,19,24 i 26 de novembre de 9.30 a 11.30 h

Curs virtual

30

12 hores

Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

S’expedirà un certificat de participació a l 'alumnat que tingui la participació mínima establerta.

Xavier Torreguitart Jaile