Aquesta activitat no permet la inscripció a través del web. Si ets empleat/ada de la Generalitat de Catalunya, posa't en contacte amb la persona responsable de formació del teu departament.
Dades personals
Dades de contacte
Dades professionals
Dades de contacte
Dades de pagament

(*) Sexe

Dona Home

(*) Nom

(*) Cognoms

(*) Document identificatiu

Tipus

Número

Necessitats d'adaptació a l'aula

Si No

(*) Adreça

(*) Codi postal

(*) Municipi (Cal introduir un mínim de 3 caràcters)

(*) Telèfon de contacte

(*) Adreça electrònica

(*) Organisme (Cal introduir un mínim de 3 caràcters)

Grup

(*) Càrrec

Estudis

(*) Tasques

Observacions

(*) Responsable del pagament

Administració Alumne Exempt