No us podeu inscriure a aquesta edició: la data actual no està dintre del període d'inscripció.
  • Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada RELIG 2018: Religió, mort i espiritualitat. Ritus Funeraris i Gestió de Cementiris (20238/2018-1)

Torna
Dades personals
Dades de contacte
Dades professionals
Dades de contacte
Dades de pagament

(*) Sexe

Dona Home

(*) Nom

(*) Cognoms

(*) Document identificatiu

Tipus

Número

Necessitats d'adaptació a l'aula

Si No

(*) Adreça

(*) Codi postal

(*) Municipi (Cal introduir un mínim de 3 caràcters)

(*) Telèfon de contacte

(*) Adreça electrònica

(*) Organisme (Cal introduir un mínim de 3 caràcters)

Grup

(*) Càrrec

Estudis

(*) Tasques

Observacions

(*) Responsable del pagament

Administració Alumne Exempt