No us podeu inscriure a aquesta edició: la data actual no està dintre del període d'inscripció.
  • Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Sessió sobre la Llei 16/2009, de centres de culte i la seva aplicació (20353/2020-1)

Torna
Dades personals
Dades de contacte professionals
Dades professionals
Dades de contacte professionals
Dades de pagament

(*) Document identificatiu

Tipus

Número

        

(*) Sexe

Dona Home

(*) Nom

(*) Cognoms

Necessitats d'adaptació a l'aula

Si No

Adreça

(*) Codi postal

(*) Municipi (Cal introduir un mínim de 3 caràcters)

Telèfon de contacte

(*) Adreça electrònica

(*) Organisme / Departament (Cal introduir un mínim de 3 caràcters)

(*) Càrrec / Lloc de treball

Estudis

(*) Tasques

Observacions

(*) Responsable del pagament

Administració Alumne Exempt